Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

comebacksoon
(...)powtarzał często, że aby coś znaleźć, trzeba poszukać. Istotnie, zazwyczaj kiedy się szuka, zazwyczaj się znajduje, nie zawsze jednak dokładnie to, o co chodziło.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki
comebacksoon
1154 bbf4
1240 9279

pilvur:

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Reposted fromzielony92 zielony92 viasilence89 silence89

July 05 2015

comebacksoon
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaterriblelove terriblelove

June 22 2015

0895 d863

June 11 2015

comebacksoon
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
comebacksoon
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viapufaful pufaful

June 10 2015

comebacksoon
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viaJamesEvans JamesEvans
comebacksoon
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaJamesEvans JamesEvans
comebacksoon
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaJamesEvans JamesEvans

May 30 2015

5775 73a1
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viatedibea tedibea
comebacksoon
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viatedibea tedibea
comebacksoon
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaJamesEvans JamesEvans

May 24 2015

comebacksoon
Reposted fromweightless weightless viaJamesEvans JamesEvans

May 20 2015

comebacksoon
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viateaholic teaholic
comebacksoon
4531 ab1e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaJamesEvans JamesEvans

April 21 2015

comebacksoon
comebacksoon
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
comebacksoon
5270 135a
Reposted fromiamstrong iamstrong viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl